Ved større kvantum bes selskapet kontaktes før levering.


De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Bagn Pølsemakeri AS forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

Produkter som er merket som "på lager" vil normalt bli levert innen 7 dager og produkter merket "forhåndsbestilling " vil i hovedsak bli levert i løpet av 30 dager. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.


Bagn Pølsemakeri AS kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.

Hvis leveransen ikke er mulig innen femti (50) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.