Generelle Vilkår

Generelle vilkår for nettbutikk

BAGN PØLSEMAKERI AS - GENERELLE VILKÅR FOR NETTBUTIKK

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av produkter ("Produktene") fra Bagn pølsemakeri AS sin nettbutikk for levering i Norge. Salgsbetingelser utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

1.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne Bagn Pølsemakeri AS sine Generelle Vilkår for nettbutikk  før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

1.3 Bagn Pølsemakeri AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.4 For vilkårene for bruk om nettsiden samt personvern, kan du gå til betingelser og vilkår for bruk av Bagn Pølsemakeri AS sitt nettsted.

1.5 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Bagn Pølsemakeri AS

Vollskogvegen 8, 2930 Bagn

post@eine.no

Tel: 61346463

 2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi anger ift din bestilling, eller kansellere bestillingen.

2.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.

2.4 Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere iht informasjon gitt I vår nettbutikk. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/mail, og nettordren kan bli annullert.

2.5 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse og telefonnummer, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Bagn Pølsemakeri AS.

 3. LEVERING

3.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Bagn Pølsemakeri AS forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2 Produkter som er merket som "på lager" vil normalt bli levert innen 7 dager og produkter merket "forhåndsbestilling " vil i hovedsak bli levert i løpet av 30 dager. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.4 Bagn Pølsemakeri AS kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.

3.5 Hvis leveransen ikke er mulig innen femti (50) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

 4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. Mva. Totalkostnader for kjøpet vil forekomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, embalasje m.m. Ved leveranser utenfor Norge ta kontakt med oss på adresse ved punkt 1.5.

4.2 Avgifter på frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Du aksepterer å refundere Bagn Pølsemakeri AS for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

 5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 Bagn Pølsemakeri AS tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3 Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

5.4 Ordre med postoppkrav aksepteres ikke.

5.5 Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 300+frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til Bagn Pølsemakeri AS på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

6.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

6.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

6.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter § § 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

6.5 Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter eller skade angående produktet skal umiddelbart meldes til Bring/Posten skranke og meldes skriftlig til Bagn Pølsemakeri AS på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5.

6.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

6.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen eller omlevering.

6.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

 7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bagn Pølsemakeri AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

8. FORBEHOLD

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

9. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 10. Aldersgrense for kjøp gjennom nettbutikk

Alle som kjøper noe gjennom BAGN PØLSEMAKERI AS sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.